Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov

Nikolas Sabján, Michal Cenkner
12/2018
Wolters Kluwer
EAN: 9788081689499
ISBN: 978-80-8168-949-9
Publikácia sa venuje analýze súdneho výkladu pomerne neurčitého pojmu chráneného dôvodu iného postavenia, ktorý je známy vnútroštátnemu antidiskriminačnému normatívu. Publikácia je určená širokej odbornej právnickej obci, pričom predstavuje účinný nástroj pri identifikovaní definičných znakov diskriminácie v konkrétnych životných situáciách.