Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Prípadové štúdie z obchodného práva

Mojmír Mamojka, Mária T. Patakyová, Peter Lukáčka
03/2019
Wolters Kluwer
EAN: 9788081689826
ISBN: 978-80-8168-982-6
Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom publikácie je prehĺbenie poznatkov z preberanej matérie a získanie poznatkov z praxe pri aplikácii teoretických vedomostí. Za jednotlivými zadaniami je študentom poskytnutý priestor na písanie si poznámok.Je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických fakultách.