Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Surogačné materstvo

Lenka Dufalová
06/2020
Wolters Kluwer
EAN: 9788057102410
ISBN: 978-80-571-0241-0
Surogačné (náhradné) materstvo je téma, ktorá vzbudzuje emócie v odbornej aj laickej verejnosti, a to najmä kvôli množstvu etických, morálnych, ale aj právnych otázok, ktoré s touto témou súvisia. Celosvetovo stúpajúca miera neplodnosti, rozvoj reprodukčnej medicíny a náhradné materstvo sú spolu veľmi úzko prepojené. Surogačné materstvo predstavuje pre mnoho subjektov riešenie bezdetnosti v prípadoch, keď iné možnosti už neprichádzajú do úvahy. Publikácia je zameraná na právnu analýzu vybraných aspektov surogačného materstva. Prináša nové poznatky v oblasti terminológie a pojmológie náhradného materstva v slovenskom rodinnom práve, ako aj kritickú analýzu právnych noriem týkajúcich sa náhradného materstva v Slovenskej republike. V publikácii je taktiež prítomný výrazný komparatívny prvok vo vzťahu k takmer všetkým skúmaným otázkam, ktorým autorka venuje pozornosť. Ide o publikáciu, ktorá vypĺňa chýbajúcu medzeru v oblasti slovenského rodinného práva.