Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Teória štátu a práva

Daniel Krošlák, Boris Balog, Žaneta Surmajová
10/2020
Wolters Kluwer
EAN: 9788057102755
ISBN: 978-80-571-0275-5
Predložená učebnica predstavuje nové spracovanie kľúčových otázok z oblasti fungovania štátu a práva. Ich úspešné osvojenie umožní študentom práva lepšie zvládnuť a pochopiť matériu ďalších, najmä pozitívnoprávnych predmetov, s ktorými sa budú vo vyšších ročníkoch právnického štúdia stretávať. Význam týchto poznatkov pritom nie je ohraničený iba časom štúdia práva. Dobré znalosti teórie štátu a práva využije aj každý právnik, napríklad pri interpretácii konkrétnej právnej úpravy či právnej argumentácii vo veci, ktorej sa aktuálne venuje.