smernice

Ostatné Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Veronika, 19.2.2017

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – interné predpisy

Každý zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a vytvoriť podmienky, ktorými sa zaisťuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci….

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Ostatné Ochrana osobných údajov
Veronika, 19.2.2017

Ochrana osobných údajov – interné predpisy

Ak podnikateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov alebo klientov alebo obchodných partnerov, má okrem iného povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Ostatné Registratúra
Veronika, 19.2.2017

REGISTRATÚRA – interné predpisy podnikateľa

Pri vzniku a činnosti každého podnikateľa vzniká viacero dokumentov – tzv. registratúra, ktorú musí podnikateľ najmä evidovať, spravovať a následne…

Hodnotenie článku: 12345 (92.38%)
Loading...