Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019

Návrh na vklad musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle katastrálneho zákona. Zmeny v katastrálnom zákone, ktoré priniesla novela účinná od … Continue reading Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019