Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov – VZOR