Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Prípadové štúdie z pracovného práva

H. Barancová, M. Freund, J. Matlák, V. Tkáč, I. Hodálová, S. Matláková, M.Nováková, A. Olšovská, K. Svitanová, P.Tonhauser
Iura Edition spol s r.o.
ISBN: 80-8078-123-0
Tieto učebné texty z oblasti pracovného práva patria medzi prvé učebnice s kvalitatívne novým vzdelávacím prístupom k študentom. Ide o špecifické prípadové štúdie, ktorých výučba je založená na riešení konkrétnych prípadov s použitím počítača (e-learning). Publikácia obsahuje CD a 94 prípadových štúdií, ktoré sú doplnené jednotlivými úlohami, otázkami, relevantnou právnou úpravou a judikatúrou. Členenie prípadových štúdií sa odvíja od systematiky Zákonníka práce. V porovnaní s klasickými vyučovacími metódami je publikácia najmä pre študentov právnických fakúlt atraktívnejšia práve pre nové zaujímavé prvky práce s počítačom.