Vzory

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad – VZORY 2019

Veronika, 29.7.2019
12345
5,00 a 5x hodnotené
Loading...

Zmluva o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad – VZORY

Veronika, 15.7.2019
12345
5,00 a 8x hodnotené
Loading...

Dohoda o skončení pracovného pomeru – VZOR

Veronika, 26.6.2019
12345
5,00 a 6x hodnotené
Loading...

VZOR – Výpoveď zamestnávateľovi

Veronika, 25.6.2019
12345
5,00 a 7x hodnotené
Loading...

VÝPOVEĎ zmluvy ŽIVOTNÉHO POISTENIA – VZOR

Veronika, 24.6.2019
12345
5,00 a 6x hodnotené
Loading...

Darovacia zmluva na byt s návrhom na vklad – VZORY 2019

Darovacia zmluva na byt_Xpravo.eu
Veronika, 28.5.2019
12345
4,91 a 11x hodnotené
Loading...

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov – VZOR

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov
Veronika, 23.5.2019
12345
5,00 a 6x hodnotené
Loading...

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019

Veronika, 15.5.2019
12345
4,41 a 22x hodnotené
Loading...

Neodkladné opatrenie – vzor návrhu na jeho nariadenie

Neodkladné opatrenie vzor
Veronika, 22.2.2018
12345
4,73 a 30x hodnotené
Loading...

Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia – VZOR

Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia - VZOR
Veronika, 1.10.2017
12345
4,72 a 36x hodnotené
Loading...