Xprávo v médiách

Médium: Hospodárske noviny | Príloha EXPERT
Dátum vydania výtlačku: 5. decembra 2018

Príspevok: “Návrh na vklad má jasné pravidlá”
Autor: JUDr. Veronika Balintová
Za Hospodárske noviny spracovala: JUDr. Helena Kokolová
Príspevok je dostupný aj na internete: www.hnonline.sk/expert/