Online magazín

Online magazín Poplatok za návrh na vklad
Veronika, 21.2.2022

Poplatok | Návrh na vklad | Ako ušetriť na poplatku za návrh na vklad

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva vždy, ak došlo k právnemu úkonu (napr. uzatvorenie kúpnej alebo darovacej zmluvy), na…

Hodnotenie článku: 12345 (70.00%)
Loading...
Občianske právo Vydedenie
Veronika, 21.7.2021

Vydedenie potomka – kedy je to právne možné?

Vydedenie potomka umožňuje slovenský právny poriadok len za určitých okolností. Zákon taxatívne vymenúva dôvody, pre ktoré je možné potomka vydediť….

Hodnotenie článku: 12345 (80.00%)
Loading...
Online magazín Koncesionárske poplatky
Veronika, 15.7.2021

Koncesionárske poplatky | Úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS | Novela 2021

Koncesionárske poplatky RTVS zabezpečujú financovanie služieb verejnoprávneho vysielania v Slovenskej republike, poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej ako „RTVS“). Novela…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Občianske právo Vecné odôvodnenie odporu
Veronika, 8.7.2021

Upomínacie konanie | Vecné odôvodnenie odporu voči platobnému rozkazu

V upomínacom konaní sa, rovnako ako v konaní podľa § 265 a nasl. Civilného sporového poriadku, rozhoduje o vydaní platobného…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Online magazín Nebezpečné-elektronické-obťažovanie
Veronika, 1.7.2021

Nebezpečné elektronické obťažovanie ako nový trestný čin| Kyberšikana

Nebezpečné elektronické obťažovanie sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza do Trestného poriadku ako nový trestný čin. Touto novou skutkovou…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Občianske právo Vydržanie
Veronika, 30.6.2021

Vydržanie vlastníckeho práva – nové pravidlá od 1.5.2021

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti či hnuteľnej veci. Ďalšími spôsobmi nadobudnutia vlastníckeho práva je napr. kúpa či…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Online magazín odklad splátok
Veronika, 15.4.2020

Odklad splátok úveru v období pandémie

Odklad splátok úveru v období pandémie predstavuje jedno z ďalších opatrení, ktoré môžu spotrebitelia, malí zamestnávatelia a iné fyzické osoby…

Hodnotenie článku: 12345 (97.50%)
Loading...
Online magazín
Veronika, 9.4.2020

Zmeny v Zákonníku práce – zákon č. 63/2020 Z. z. a 66/2020 Z. z.

Zmeny v Zákonníku práce ustanovuje zákon č. 63/2020 Z. z. a zákon č. 66/2020 Z. z.. Tieto zmeny sa týkajú riešenia…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Online magazín mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti
Veronika, 3.4.2020

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 upravuje zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon z 2. apríla…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Online magazín Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach
Veronika, 27.3.2020

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením Covid-19 a…

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia…

Hodnotenie článku: 12345 (97.78%)
Loading...