Užitočné odkazy

Na tejto stránke nájdete zoznam užitočných odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť pri hľadaní právnych informácií.

Nájdete tu odkazy k zoznamu advokátov, zoznamu právnikov (notári, exekútori), zoznamu právnych predpisov, zoznamu obchodných spoločností, zoznamu nehnuteľností, zoznamu právnych predpisov Slovenskej republiky a iné.

Centrum právnej pomoci
Štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Slovenská advokátska komora
Na tejto webovej stránke nájdete, okrem iného, zoznam zapísaných advokátov a právnikov v Slovenskej advokátskej komore.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Hlavná stránka ministerstva spravodlivosti a zoznamu právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Toto je oficiálna stránka ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zbierka zákonov
Na tejto stránke nájdete takisto zoznam a výklad právnych predpisov Slovenskej republiky.

Živnostenský register
Na tejto stránke sa nachádza zoznam zapísaných živnostníkov a živnostníčok v Slovenskej republike.

Obchodný register
Na tejto stránke nájdete zoznam registrovaných obchodných spoločností v Slovenskej republike.

Európsky súd pre ľudské práva
Toto je oficiálna stránka Európskeho súdu pre ľudské práva v Straßburgu.

Katastrálny portál
Stránka úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, na ktorej sa nachádza zoznam nehnuteľností a ich vlastníkov v Slovenskej republike.

Komora súdnych exekútorov Slovenskej republiky
Na tejto stránke nájdete zoznam právnikov – exekútorov v Slovenskej republike.

Notárska komora Slovenskej republiky
Na tejto stránke nájdete zoznam právnikov – notárov v Slovenskej republike.

Váš tím
Xpravo.eu