Občianske právo

Vzor plnomocenstva na zastupovanie vo vzťahu k účtu v banke

vzor plnomocenstva na zastupovanie
Veronika, 25.3.2020
Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...

Vzor plnomocenstva – zastupovanie pri nakladaní s nehnuteľnosťou

Vzor plnomocenstva
Veronika, 24.9.2019
Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad – VZORY 2019

Veronika, 29.7.2019
Hodnotenie článku: 12345 (98,46%)
Loading...

Zmluva o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad – VZORY

Veronika, 15.7.2019
Hodnotenie článku: 12345 (92,86%)
Loading...

Darovacia zmluva na byt s návrhom na vklad – VZORY 2019

Darovacia zmluva na byt_Xpravo.eu
Veronika, 28.5.2019
Hodnotenie článku: 12345 (97,14%)
Loading...

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov – VZOR

Plnomocenstvo na schôdzu vlastníkov bytov
Veronika, 23.5.2019
Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náležitosti a VZOR 2019

Veronika, 15.5.2019
Hodnotenie článku: 12345 (85,88%)
Loading...

Neodkladné opatrenie – vzor návrhu na jeho nariadenie

Neodkladné opatrenie vzor
Veronika, 22.2.2018
Hodnotenie článku: 12345 (95,14%)
Loading...

Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia – VZOR

Výzva na vrátenie bezdôvodného obohatenia - VZOR
Veronika, 1.10.2017
Hodnotenie článku: 12345 (93,64%)
Loading...

Štatút súťaže – VZOR

Štatút súťaže
Veronika, 7.6.2017
Hodnotenie článku: 12345 (96,80%)
Loading...