Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad – VZORY 2019

Hodnotenie článku: 12345 (94.12%)
Loading...

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a zapisuje sa do katastra nehnuteľností vkladom. Dohoda a návrh vklad musia spĺňať podmienky stanovené najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Občiansky zákonník“) a zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako “katastrálny zákon“). Vzor dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a návrhu na vklad vo formáte word na stiahnutie nájdete nižšie v článku na Xprávo.eu.

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva
Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva. Zdroj: Pixabay.com.

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a o vzájomnom vyporiadaní musí byť uzatvorená všetkými spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti

Občiansky zákonník uprednostňuje dohodu pred riešením zrušenia podielového spoluvlastníctva súdnou cestou. V súlade s § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd.

To, akým spôsobom sa podieloví spoluvlastníci vzájomne vyporiadajú v dohode, ponecháva Občiansky zákonník na spoluvlastníkoch. Určité obmedzenia ukladajú osobitné predpisy (napr. vo vzťahu k lesným a poľnohospodárskym pozemkom zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení, či vo vzťahu k spoločným častiam a zariadeniam bytového domu, príslušenstva a pozemku zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení).

Prehľad informácií o zrušení podielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím nájdete v článku na Xprávo na tomto linku:

Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a o vzájomnom vyporiadaní a Návrh na vklad – VZORY na stiahnutie

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad – ich vzory je možné stiahnuť si vo formáte word. Vzory je potrebné upraviť podľa konkrétnych okolností, konkrétnych strán dohody, konkrétnej nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, ktoré má zaniknúť, a podľa toho, ako sa spoluvlastníci vyporiadali a podobne.

Vyznačené časti vzoru je potrebné doplniť podľa obsahu a vzor upraviť podľa konkrétnych okolností prípadu.

V prípade, ak si Dohodu o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad neviete pripraviť, je možné obrátiť sa na advokáta. Zoznam advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory: Zoznam advokátov_SAK

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva – vzor na stiahnutie:

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a o vzájomnom vyporiadaní _VZOR_Xprávo.eu

Stiahnuť

Návrh na vklad – vzor na stiahnutie:

Návrh na vklad_Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva_VZOR_Xprávo.eu

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (94.12%)
Loading...

Odpovede

Veronikajurinova
25.11.2021 o 10:40

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci vyrovnavacia suma podlieha zdaneniu, ak bola nehnutelnost vo vlastnictve dlhsie ako 5 rokov. Dakujem

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.