Apostila

Dobrý den poprosila by som o radu syn prestupuje z Talianskeho gymnazia na SK školu je nutne opatriť vysvedčenia apostilou tu v Taliansku a nasledne uradne preložiť? Nemôžem len uradne predložiť bez apostili . Ďakujem
Odoslané

Odpovede na otázku

Dobrý deň,

Všetky potrebné informácie sme pre Vás spísali v tomto článku:
https://presto-preklady.sk/sk/preklady-uradnych-listin/

Snáď to pomôže.
RS

Príjemný dobrý deň,
Vaša otázka sa týka uznania talianskeho dokladu – vysvedčenia v Slovenskej republike bez Apostille. V tejto súvislosti sa však odporúča pripojiť k talianskemu vysvedčeniu aj Apostille, nakoľko táto doložka Apostille osvedčuje a potvrdzuje, že vysvedčenie bolo vydané orgánom na to oprávneným v Taliansku.
Taliansko je totiž jednou z krajín, ktoré pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (k tzv. Haagskemu dohovoru), podľa ktorého sa na použitie talianskych listín v SR nevyžaduje superlegalizácia ale len Apostille (popri preklade do slovenského jazyka). Zoznam všetkých krajín, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-doklad_vydany_v_cudzine_na_pouzitie_v_sr)
Doplníme, že medzi SR a Talianskom existuje dvojstranná zmluva o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (č. 508/1990 Zb.), ktorá nevyžaduje Apostille v určitých prípadoch na listinách. Ministerstvo spravodlivosti SR však informuje, že existencia takejto zmluvy nezaručuje, že orgán nebude vyššie overenie (Apostille) verejnej listiny vyžadovať. Preto sa aj v týchto prípadoch odporúča vyššie overenie (Apostille) si zabezpečiť, ak žiadateľ nemá od orgánu, ktorému verejnú listinu bude predkladať, jednoznačné vyjadrenie, že vyššie overenie (Apostille) nevyžaduje. Zdroj: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Overovanie-listin–APOSTILY/Uvod.aspx
V zmysle vyššie uvedeného Vám odporúčame obrátiť sa priamo na orgán/ inštitúciu, kde budete vysvedčenie predkladať, alebo aj priamo na Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaníMinisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s otázkou, či je možné talianske vysvedčenie akceptovať aj bez Apostille, nakoľko existencia dvojstrannej dohody s Talianskom to nezaručuje.
Viac o doložke Apostille sa dozviete aj v článku na xpravo.eu tu
Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eupodporíte na facebook-u.
Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc
S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,
Tím xpravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.