Darovanie peňazí maloletým

Dobrý deň,

chcem darovať peniaze maloletým osobám a to prevodom na účet. Nenašiel som v ponuke vzor darovacej zmluvy.

Odpovede na otázku

Dobrý deň,

vzor darovacej zmluvy, predmetom ktorej je darovanie peňazí na účet, nájdete na xPrávo.eu pod nasledovným článkom, ako druhý vzor s názvom: Darovacia zmluva – darovanie peňazných prostriedkov prevodom na účet:

Darovanie peňazí | Darovacia zmluva VZOR

 

Keďže ide o vzor zmluvy, je potrebné si ho upraviť podľa konkrétnych okolností prípadu. Úradne overenie podpisu darcu a obdarovaného zákon nevyžaduje.

V prípade, ak si darovaciu zmluvu neviete pripraviť, alebo potrebujete pomôcť v individuálnom prípade, obráťte sa na advokáta alebo notára: Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory, Register notárskych úradov.

Dovoľujeme si v tomto prípade ešte dodať, že maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku, v súlade s § 9 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V ostatných úkonoch zastupujú maloletých až do dovŕšenia ich plnoletosti ich zákonní zástupcovia (spravidla rodičia), ktorí (okrem iného) spravujú aj majetok neplnoletých detí. V tejto súvislosti je potrebné posúdiť aj právny úkon uzatvorenia darovacej zmluvy. Ak uzatvorenie darovacej zmluvy nie je svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej veku maloletých, darovaciu zmluvu za týchto maloletých ako obdarovaných uzatvárajú ich zákonní zástupcovia (rodičia).

Ešte doplníme, že rodičia sú povinní spravovať majetok dieťaťa s náležitou starostlivosťou a odovzdať dieťaťu jeho majetok, ktorí spravovali do 30 dní po dosiahnutí jeho plnoletosti, v zmysle ustanovení § 32 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.