reklamácia

dobrý deň, sme veľkoobchodná firma ktorá predáva tovar predajniam – podnikateľom , nie koncovým zákazníkom.

moja otázka :

predali sme tovar predajni, ktorá ho následne predala koncovému zákazníkovi (maloobchod). zákazník tovar reklamoval v predajni a predajňa následne u nás s tým, že žiada opravu výrobku u zákazníka. k zákazníkovi sme poslali technika ktorý na mieste zistil, že reklamácia je neopodstatnená.

môžeme náklady spojené s výjazdom technika fakturovať predajni nakoľko tovar bol v poriadku?

ďakujem.

Maroš

Odpovede na otázku

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.