Zrušenie sro po smrti konateľa

Konatel ako majitel sro je po smrti, sro bez majetku, bez veritelov. Ako sa da zrusit sro?

Odpovede na otázku

Príjemný dobrý večer,

ak bol konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) aj jediným spoločníkom s.r.o., jeho obchodný podiel je predmetom dedičstva, v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Dedičom obchodného podielu sa stáva osoba, ktorá
nadobudla obchodný podiel v zmysle právoplatného a vykonateľného Rozhodnutia o dedičstve, vydaného notárom ako súdnym komisárom alebo súdom. Ak by bolo potrebné pokračovať v podnikateľskej činnosti do vydania rozhodnutia v dedičskom konaní (napr. z dôvodu výplaty miezd zamestnancov, výkon predmetu činnosti s.r.o., atď.), je možné požiadať súd o ustanovenie tzv. správcu dedičstva, ktorým je často blízka osoba zosnulého a ktorá bude riadiť s.r.o. dokiaľ nebude ukončené dedičské konanie.

Dedič, ak je jediným spoločníkom, môže Rozhodnutím spoločníka rozhodnúť o zrušení spoločnosti a zrušiť spoločnosť s likvidáciou / bez (podľa toho, či spoločnosť má alebo nemá majetok).

V zmysle § 462 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení– Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič (napr. dedičia odmietnu dedičstvo), pripadne štátu.

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky www.xPravo.eupodporíte na facebook-u.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.