Bazár

Trestny zakon - komentar C. H. Beck

2.12.2018 o 18:19
Bratislava, Bratislavský kraj
Trestné právo

Trestný zákon - I. diel, Všeobecná časť - Komentár, Eduard Burda
kolektív, C. H. Beck, 2010. Pár strán so zvýraznením.