Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2

Denisa Nevická, Lenka Freel
10/2020
Wolters Kluwer
EAN: 9788057102793
ISBN: 978-80-571-0279-3
Učebnica sa zameriava na matériu predmetu Pracovné právo 2, ktorá je spracovaná formou príkladov s odporúčanými riešeniami, ale aj bez odporúčaného riešenia. Mala by slúžiť predovšetkým študentom právnických fakúlt na lepšie porozumenie problematiky pracovného práva a na aplikovanie ich teoretických vedomostí. Autorky spracovali vyše 120 prípadových štúdií, ktoré vychádzajú z reálnych problémov pracovnoprávnej praxe.