Literatúra

Kúpiť u vydavateľa

Právo a manažment v zdravotníctve

Wolters Kluwer
Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva, zdravotníckych služieb a medicínskeho práva monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, mapuje aktuálnu legislatívu, informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov. Časopis je určený: lekárom a sestrám ambulantných zariadení, zdravotníckym pracovníkom v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach, zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií zaoberajúcich sa zdravotníctvom, predstaviteľom akademickej obce, právnikom a sudcom zaoberajúcim sa medicínskym právom, iným odborníkom z tejto oblasti. V časopise nájdete články na tieto témy: legislatíva v zdravotníctve a jej zmeny, judikatúra z oblasti medicínskeho práva, ako prevádzkovať zdravotnícke zariadenie, právna a ekonomická poradňa, ktorú môžu využívať predplatitelia časopisu zdarma, pracovnoprávne vzťahy a personálny manažment v zdravotníckych zariadeniach, marketing a manažment ambulancie, etika a etické problémy, novinky, trendy v zdravotníctve a ďalšie užitočné informácie. Súčasťou predplatného je prístup na portál www.pravovzdravotnictve.sk ! Výhody, ktoré portál www.pravovzdravotnictve.sk ponúka: skorší prístup k článkom aktuálneho čísla, pričom všetky zákony a jednotlivé paragrafy nachádzajúce sa v článkoch sú prelinkované na ich znenie, neobmedzený prístup k archívu článkov od roku 2010, plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri, rýchly prístup k právnym predpisom týždenne aktualizovaných, v časových rezoch, judikatúru k príslušným zákonom, možnosť bezplatne zasielať 5 otázok ročne z oblastí práva a ekonomiky prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk, a ďalšie užitočné informácie. Prístup do hlavných sekcií portálu majú len predplatitelia aktuálneho ročníka tlačenej verzie časopisu Právo a manažment v zdravotníctve. Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni! www.pravovzdravotnictve.sk Informácia pre nových predplatiteľov: Predplatné začína doručením najbližšieho vydaného čísla a bude ukončené ku koncu daného kalendárneho roka. Konečná cena predplatného bude vyfakturovaná pri spracovaní objednávky adekvátne k počtu realizovaných čísel do konca príslušného kalendárneho roka, minimálne však na obdobie 4 mesiacov. Ak by fakturované obdobie malo byť kratšie ako 4 mesiace, bude predplatné vyfakturované do konca nasledujúceho kalendárneho roka, maximálne na obdobie 15 mesiacov.