Bezdôvodné obohatenie

V mesiaci 06/2016 mi zomrela matka, ktorá bývala v nájomnom byte. Mesiac po úmrtí matky, vlastník bytu ma vyzval, aby som byt vypratal. Toto som nevykonal, nakoľko ešte neprebehlo dedičské konanie a v tom čase už prokuratúra podala žalobu na určenie neplatnosti prevodu bytu na vlastníka k čomu sa pripojila aj štátna organizácia, ako zástupca Slovenskej republiky. Od úmrtia matky byt nebol užívaný žiadnym spôsobom, v byte sa nachádzalo len zariadenie bytu a osobné veci matky. Z uvedených dôvodov som nevedel komu vydať byt, t.j. registrovanému vlastníkovi, resp. štátnej organizácii, ktorá si uplatňovala nárok na byt. Nakoniec som byt vydal registrovanému vlastníkovi v mesiaci 08/2017. Tento následne na mňa podal žalobu z bezdôvodného obohatenia vo výške 9.621,-EUR za obdobie od 06/2016 do 08/2017. Je možné moje konanie považovať za bezdôvodné obohatenie, hoci som byt neužíval a nevznikol mi žiadny majetkový prospech. Ďakujem za odpoveď.

Odpovede na otázku

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.