Dedičstvo z Kanady

Budem môcť dediť po maminom bratrancovi, ktorý sa narodil a zomrel bez dedičov v Kanade? Nemal súrodencov a jeho rodičia tiež sú po smrti. Moja mama zomrela na Slovensku.

Odpovede na otázku

Príjemný dobrý deň, Karol,

píšete, že Váš príbuzný sa narodil a zomrel v Kanade. Preto predpokladáme, že dedičské konanie bude vedené v Kanade, a bude sa spravovať kanadským právom. Slovenské právne predpisy týkajúce sa inštitútov dedenia sa na dedičské konanie vedené v Kanade v takom prípade nebudú vzťahovať.

Ak bol Váš príbuzný štátnym občanom Kanady, v Slovenskej republike je možné prejednať po cudzincovi v zásade len dedičstvo – majetok, ktorý sa nachádza v Slovenskej republike v prípade, ak by tu mal cudzinec bydlisko a dedičia by o to požiadali, alebo ak by šlo o nehnuteľnosti ležiace na území SR. Vychádzame pritom z ustanovenia § 45 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov:

§ 45

(1) Slovenský súd prejedná dedičstvo po cudzincovi, ktoré je v Slovenskej republike,

a) ak štát, ktorého je poručiteľ príslušníkom, ani nevydáva dedičstvo slovenských občanov slovenským súdom, ani nepriznáva ich rozhodnutiam právne následky, alebo ak cudzí štát odmietne zaoberať sa dedičstvom alebo ak sa nevyjadrí, alebo

b) ak tu mal poručiteľ bydlisko a ak žiada o to dedič, ktorý sa tu zdržuje,

c) tiež vždy, ak ide o nehnuteľnosti ležiace na území Slovenskej republiky.

(2) V ostatných prípadoch sa slovenský súd obmedzí na potrebné opatrenia na zabezpečenie majetku po cudzincovi.

 

Na dedičské konanie vedené v Kanade sa nevzťahuje ani Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve.

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta, aj vzhľadom na zložitosť medzinárodného práva súkromného. O informácie a odporučenie vhodných právnych služieb v Kanade skúste požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kanade:

https://www.mzv.sk/web/ottawa/o_nas

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/konzularne_sluzby-dedicska_agenda

 

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

 

S pozdravom a prianím príjemného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

 

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.