Nevysporiadaný pozemok

Zdedil som dom s nevysporiadaným pozemkom. Sused a jeho pozemok a pozemok kde stojí moja zdedená nehnuteľnosť sú spoločné v rôznych čiastkach. Ale aj jeho pozemok kde stojí jeho dom som spoluvlastníkom v rôznych čiastkach, nie 1/1. Vlastníci tých rôznych čiastok, ale tých najväčších už pomreli. Zostali iba 4 dedičia ktorí si dedičstvo po rodičoch nevysporiadali ale jeden z nich v dome býva. Ako máme postupovať aby sa časť pozemku kde mám ja nehnuteľnosti stali iba mojim vlastníctvom? Ich časti pozemku sa vzdám bezodplatne.To isté očakávam Hranica pozemku je geodeticky už stanovená na dve časti, ktoré užívali moji rodičia a spomínaní susedia.

Odpovede na otázku

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.