Odmietnutie dedičstva po príbuznom z Francúzska

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom dedičstva po príbuznom z Francúzska.
Dedičské konanie trvá od roku 2009 až doteraz. Nakoľko dedičov je 10, niektorí zo Slovenska, niektorí z Čiech, situácia je dosť komplikovaná. Doteraz sme dostali z Francúzska Osvedčenie o dedičstve, na ktorom je zoznam všetkých dedičov. Príbuzný mal byt, ktorý je tiež predmetom dedenia. Podpísali sme splnomocnenie pre realitnú kanceláriu vo Francúzsku na predaj bytu. Zatiaľ sa však nepredal. Doteraz som neprijala žiadne peniaze, ani nič z dedičstva.
Chcela by som vedieť, či v tejto situácii môžem dedičstvo odmietnuť so spätnou platnosťou. Dočítala som sa o tejto možnosti na internete, ale neviem, či je to možné. Notár nás neupozornil na možnosť prijať, či odmietnuť dedičstvo, ani na prijatie dedičstva do výšky aktív. Nakoľko dedičské konanie trvá už niekoľko rokov a v byte nikto nebýva, rastie dlh na nájomnom. Dohoda s niektorými dedičmi je nemožná. Obávam sa, že dedičstvo sa dostane do mínusu. Je teda možné v tejto situácii zrušiť splnomocnenie na predaj bytu a dedičstvo odmietnuť?
Vopred ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

Odpovede na otázku

Príjemný dobrý deň, Monika,

 

píšete, že Váš príbuzný mal pobyt vo Francúzsku a takisto aj byt, ktorý je predmetom dedenia je vo Francúzsku, preto predpokladáme, že dedičské konanie vo Francúzsku je vedené podľa francúzskeho práva. Slovenské právne predpisy týkajúce sa inštitútov dedenia sa na Vaše dedičské konanie v takom prípade nevzťahujú.

Na Vaše dedičské konanie, keďže Váš príbuzný zomrel pred 17. augustom 2015, sa nevzťahuje ani Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve.

Pomôcť Vám môžu informácie na Európskom portáli elektronickej justície, vypracované v spolupráci s Radou notárov Európskej únie: https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-fr-sk.do?member=1

V zmysle dostupných informácií Európskeho portálu elektronickej justície: “Dedičstvo možno vždy odmietnuť prostredníctvom vyhlásenia na súde prvého stupňa v obvode, v ktorom sa začalo konanie v dedičskej veci. Odmietnutie dedičstva musí byť výslovné (článok 804 občianskeho zákonníka). Na dediča, ktorý odmietol dedičstvo, sa pozerá, ako keby sa nestal dedičom.Odmietnutie dedičstva má spätnú účinnosť (článok 807 občianskeho zákonníka).”

Možnosť odmietnuť dedičstvo potvrdzuje aj prehľad informácií o dedení vo Francúzsku na internetovej stránke vytvorenej a prevádzkovanej CNUE (Council of the Notariats of the European Union), podporovanou Európskou Komisiou (viďte napr. Odpoveď na otázku č. 12):

http://www.successions-europe.eu/Questions.aspx?c=fr&l=en#header

If you
renounce the succession, it is as if you had never inherited and you will receive no assets and you are not liable for the deceased’s debts. But if you are an ascendant or a descendant of the deceased, you may have to pay a share of the funeral expenses in proportion to your ability to do so. To renounce the succession, you must make a declaration to the clerk at the Tribunal de Grande Instance (TGI) located near the deceased’s most recent place of residence.


Ak dedičské konanie stale trvá, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušného notára , či v zmysle vyššie uvedeného v tejto faze dedičského konania je možné odmietnuť / vzdať sa dedičstva (keďže Vaše dedičské konanie sa predpokladáme spravuje francúzskym právnym poriadkom). Vnútroštátne normy týkajúce sa dedičstva sa totiž v jednotlivých členských štátoch významne líšia (aj v časti možnosti odmietnutia dedičstva).

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky www.xPravo.eu podporíte na facebook-u.

 

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.