Pracovné povolenie a Povolenie na pobyt Ruskej Občianky po Svadbe

Dobrý den,
priateľka je z Ruska. Chcem aby prišla bývať za mnou na Slovensko a chcel by som si ju tiež vziať za ženu. No neviem však ako to je tu možné keďže dvojité občianstvo na Slovensku nemáme a ona sa vzdať Ruského nechce. Môže mať nejaké časovo neobmedzené povolenie na pobyt a pracovné povolenie alebo ako sa to rieší ? Ďakujem za odpoveď.

Odpovede na otázku

Dobrý deň,

podmienky vstupu a pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky upravuje najmä:

  • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincova o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Tento zákon okrem iného špecifikuje možný účel udelenia prechodného pobytu, trvalého pobytu, modrej karty, i náležitosti žiadosti a dokladov,
  • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (kódex schengenských hraníc).

Prehľadné informácie nájdete aj na oficiálnej stránke Migračného Informačného Centra IOM tu: https://www.mic.iom.sk/sk/na-stiahnutie/info-karty.html. Rovnako na stránke IOM nájdete prehľad informácií k možnosti uzavretia manželstva s cudzincom: https://www.mic.iom.sk/sk/rodina/manzelstvo-obcana-sr-s-cudzincom.html. V tejto súvislosti, vzhľadom na koplexnosť Vašej otázky, na vyriešenie Vašej situácie a získanie informácií Vám odporúčame osloviť Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje okrem iného aj bezplatné právne poradenstvo v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku. Kontakt: tu

Za účelom získania informácií je možné osloviť aj Slovenské veľvyslanectvo v Rusku, pričom na ich stránke nájdete aj ďalšie vízové informácie: slovenské veľvyslanectvo v Rusku https://www.mzv.sk/web/moskva/vizove-informacie/vstup-cudzincov-do-sr

Rovnako, za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.