splnomocnenie

Môj spoločník je občan Rakúska, chcel by svoje podnikanie na Slovensku zrušiť. Z toho dôvodu by na mňa previedol svoj podiel v s.r.o. Nakoľko nemôže pricestovať na Slovensko, chcel by som vedieť, akou formou by sa dal celý prípad vyriešiť. Stačil by nato generálna plnámoc overený v Rakúsku v nemeckom jazyku alebo dvojjazyčný, alebo úradne preložený do slovenčiny? Uzná to obchodný register? Ďakujem

Odpovede na otázku

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.