Útok psom – náhrada škody

Dobrý deň,

prosím o radu, ako napísať oficiálnu žiadosť, dohodu alebo výzvu o úhradu nákladov spojených s útokom psa.

Dňa 01.07.2018 napadol nášho psa iný pes a spôsobil mu vážne zranenia. S majiteľkou psa sme sa ústne dohodli na úhrade veterinárnych nákladov v plnej výške. Chcela by som to však mať v písomnej forme, kde vyčíslim všetky náklady spojené s veterinárnou starostlivosťou, priložím kópie uhradených faktúr, prípadne fotodokumentáciu zranení. Ak píšem takýto list, akú by mal mať formu, do ktorej kategórie ho zaradiť? Výzva na zaplatenie, Žiadosť o úhradu, alebo Dohoda dotknutých strán? Vôbec netuším. Za odpoveď vopred ďakujem. Martina

Odpovede na otázku

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.