Zrušenie chránenej dielne .

Som invalidná zo zdrav. postihnutím 55%. Pracovala som v chránenej dielni, ale môj zamestnávateľ zrušil chránenú dielňu (je z toho normálne pracovisko) ako máme ďalej postupovať je nás viacej zo zdrav. znevíhodnením. Nemáme žiadne výhody a musíme pracovať ako zdravý zamestnanci. Vopred vám ďakujem za vašu odpoveď. S úctou.

Odpovede na otázku

Dobrý deň,

zriadenie chránenej dielne nie je povinnosťou, ale právom fyzickej alebo právnickej osoby. V súlade s § 158 ods. 2 Zákonníka práce: Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Podanie žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne je teda dobrovoľné.

 

V súvislosti s pracovnými podmienkami pre zamestnancov so zdravotným postihnutím ukladá Zákonník práce i osobitné predpisy zamestnávateľovi viaceré povinnosti.

Predovšetkým v súlade s § 158 ods. 1 Zákonníka práce:(1) Zamestnávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Ďalej je zamestnávateľ povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

Ak sa domnievate, že u Vášho zamestnávateľa sú porušované pracovnoprávne predpisy vo vzťahu k pracovným podmienkam pre ZŤP zamestnancov, môžete podať podnet na príslušnom inšpektoráte práce, v súlade s § 150 ods. 2 Zákonníka práce. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/inspekcia-prace/podnety/

Inšpekcia práce Vám vie takisto poskytnúť bezplatné poradenstvo. Kontakt na príslušný inšpektorát práce nájdete na stránke Národného inšpektorátu práce: https://www.ip.gov.sk/?ins=nip&id_fi=imapka

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.