Zrusenie vecneho bremena dozitia *

Dobry den, v pripade vecneho bremena dozitia v nehnutelnosti, kedy jeden z opravnenych uz zomrel a druhy zije a dohodol sa s povinnym z vecneho bremena o zruseni: udavaju sa do zmluvy do zucastnenych stran obaja opravneni s tym, ze je popisana skutocnost umrtia jedneho z povinnych s prilohou v podobe umrtneho listu? Alebo sa v danom pripade povazuje na strane zosnuleho opravneneho uz zaniknutie z dovodu smrti a nie je nutne ho komponovat do zmluvy o zruseni a staci iba umrtny list ako prilohu? Dakujem moc krat.*

Odpovede na otázku

Príjemný dobrý deň, Ivanhoe,

Dohodu o zrušení vecného bremena uzatvára a podpisuje len žijúci oprávnený z vecného bremena, zosnulý oprávnený z vecného bremena nemôže byť stranou dohody (už nie je možné, aby sa dohodol). Stranami dohody o zrušení vecného bremena sú teda len vlastník nehnuteľnosti a oprávnený z vecného bremena, ktorí sa chcú dohodnúť na zániku daného vecného bremena.

Vzory dokumentov a informácie k dohode o zrušení vecného bremena nájdete aj na xpravo.eu: https://xpravo.eu/zmluva-o-zruseni-vecneho-bremena-a-navrh-na-vklad-vzory/

Čo sa týka zániku vecného bremena v prípade, ak oprávnený z vecného bremena zomrel – vecné bremeno zriadené v prospech určitej osoby zanikne jej smrťou, zo zákona. V súlade s § 151p ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka: Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom.

Keďže v tomto prípade zaniká vecné bremeno zo zákona, do katastra nehnuteľností sa zapisuje záznamom, na základe úmrtného listu. Uvedené stanovuje § 34 ods. 1 a nasl. katastrálneho zákona: Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, …… sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín. …..

V takom prípade platí nasledovné:

  • V súlade s § 35 katastrálneho zákona: Príslušný okresný úrad, katastrálny odbor vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Návrh na vykonanie záznamu možno podať aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle.

Elektronický formulár nájdete tu: https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/uplny-zoznam

Ak sa podáva návrh na vykonanie záznamu inak ako skrz formulár úradu, mal by obsahovať všetky náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania (ako je to pri návrhu na vklad).

  • prílohou návrhu bude úmrtný list.

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

 

 

 

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.