Ako nájsť či preveriť dlžníka?

Hodnotenie článku: 12345 (92.92%)
Loading...

AKO NÁJSŤ, VYHĽADAŤ ČI PREVERIŤ DLŽNÍKA?

Ako pozicat peniaze

Zdroj: pixabay.com

Veľa ľudí sa už ocitlo v situácii, či už ako podnikateľ alebo ako fyzická osoba, keď im niekto dlžil peniaze. Keď nám vznikne pohľadávka, či už zo zmluvy o pôžičke alebo z nezaplatenej faktúry, a dlžník nám odmieta túto pohľadávku zaplatiť, nezostáva nám nič iné, ako si ju vymáhať súdnou cestou. Ako však predísť tejto situácii? Ako si overiť známeho, či potencionálneho obchodného partnera? Ako nájsť, vyhľadať, či preveriť takéhoto dlžníka a ako bezpečne požičať peniaze? Existuje tu tzv. “register dlžníkov”.

Voľné dostupné internetové zdroje nám ponúkajú niekoľko možností, verejných registrov, z ktorých sa dá čiastočne vyčítať platobná schopnosť osoby.

I. Register dlžníkov

CERD

Voľne dostupných a relevantných registrov je pár. Všetky v zásade pracujú tak, že už existujúci veritelia tam zapíšu a zaregistrujú svojho dlžníka, voči ktorému evidujú pohľadávku. Jedným z registrov, ktorý spravuje nadnárodná spoločnosť registrovaná v USA, je CERD – Centrálny register dlžníkov. Na využívanie jeho služieb je nutné sa zaregistrovať. Systém rozlišuje medzi overenými a neoverenými pohľadávkami – overeného pohľadávky sú zapísané do systému zaregistrovanými užívateľmi systému CERD. Vstup do registra dlžníkov SR a ostatných krajín je však spoplatnený, rovnako ako aj iné vybrané služby CERD. Aktuálny cenník je zverejnený na stránke. CERD však umožňuje aj bez registrácie prístup na akúsi verejnú vývesku, v ktorej sa dajú vyhľadať dlžníci vybraní regitrovanými užívateľmi.

Link: https://www.registerdlznikov.sk/verejny-registr-dluzniku.htm.

Registry of debtors

Ďalším, na užívanie jednoduchším registrom, je register dlžníkov, vedený spoločnosťou CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC.. Register je bezplatný, a po zadaní IČO/DIČ subektu, prípadne priamo názvu/mena subjektu, alebo jeho časti, systém vyhladá dlžníka.

Link: http://registerdlznikov.registryofdebtors.com.

Dlžíš.sk

Novinkou medzi týmito registrami je stránka dlžíš.sk. Umožňuje vyhľadávať a registrovať pohľadávky fyzických a právnických osôb bezplatne, spoplatnené je však vymazanie dlžníka zo stránky/registra, po zaplatení dlhu dlžníka.


Link: http://www.dlzis.sk

Iné

Ďalšie registre, prevádzkované súkromnými spoločnosťami, ktoré prepájajú informácie o insolventnosti subjektov z verejne dostupných registrov, sú napr. Register dlžníkov SR (Link: http://www.rdsr.sk/en), či Zoznam.sk (Link: http://dlznik.zoznam.sk) a iné.

II. Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa na svojej stránke zvereňuje zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje približne štyrikrát mesačne. Osoby, ktoré majú dlhy na sociálnom poistení je možné vyhľadávať abecedne v zozname dlžníkov zverejnenom na stránke.

Link: http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

III. Daňový úrad

Zoznam daňových dlžníkov je zverejnený na stránke Finančného riaditeľstva SR, ktorému túto povinnosť ukladá zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam je rozdelený na sekciu colnú a daňovú a tieto sú rozdelené na dlžníkov – fyzické osoby a dlžníkov – právnické osoby. Zoznamy sú stiahnuteľné vcelku vo forme pdf, kde je možnosť vyhľadávať dlžníka podľa obchodného mena/názvu, .

Link: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-dlznikov

IV. Zdravotné poisťovne

Zdravotné poisťovne sú aktuálne na Slovensku 3 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. Všetky zverejňujú zoznam dlžníkov na odvodoch zdravotného poistenia. Povinnosť uverejňovať a aktualizovať na internete zoznam dlžníkov ukladá zdravotným poisťovniam priamo zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon určuje poisťovniam rozsah zverejňovaných údajov v zozname, rovnako ako to, kto sa považuje za dlžníka na tieto účely.

Linky:

VŠZP: http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html

Dôvera: http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov

Union: http://www.union.sk/zoznam-neplaticov-pravnicke-osoby

V Obchodnom vestníku sa okrem iného zvereňujú aj uznesenia o začatí konkurzného konania a uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania. Ich zverejnením sa začína konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie dlžníkov, ktorí sú v úpadku, v zmysle ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhľadávanie údajov v Obchodnom vestníku umožňujú viaceré registre, ktoré ponúkajú aj služby automatického monitoringu vybraných subjektov vo vestníku, avšak v zásade všetky čerpajú informácie z “oficiálneho“ Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR.

Link: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

VI. OBCE

V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, majú obce možnosť (nie povinnosť) zverejňovať zoznam dlžníkov na miestnych daniach. Niektoré obce túto možnosť využili, aj na internetovej stránke tej ktorej obce zverejňujú zoznamy svojich dlžníkov.

Zoznamy svojich dlžníkov zverejňujú na svojich internetových stránkach aj iné štátne subjekty (napr. Štatistický úrad, Regionálne úrady vereného zdravotníctva, či vybrané ministerstvá). Všetky tieto zoznamy však majú len informatívny charakter. Domnievame sa však, že získaním minimálne vyššie uvedených informácií o osobe môže byť nápomocné pri mnohých rozhodnutiach pred uzatvorením zmluvného vzťahu.

Hodnotenie článku: 12345 (92.92%)
Loading...

Odpovede

StefanDobry
24.2.2019 o 14:10

Existuje ešte niekde niečo ako www.dlzis.sk - lebo tá stránka už nefunguje .....

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.