Plnomocenstvo na prihlásenie auta – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Kúpili ste si nové auto? Nemáte čas “behať po úradoch” a potrebujete na to splnomocniť inú osobu? Nižšie nájdete vzor plnomocenstva (aj vo formáte word na stiahnutie), obsahom ktorého sú všetky úkony potrebné pri prihlasovaní auta.

plnomocenstvo_dovezene-auto

Aké údaje je potrebné do plnomocenstva doplniť?

Tam, kde je za dvojbodkou vo vzore ponechaný priestor, je potrebné doplniť:

 1. údaje o Vás ako o vlastníkovi (t. j. údaje o splnomocniteľovi)
 2. údaje o osobe, ktorá má za Vás konať (t.j. údaje o splnomocnencovi)
 3. údaje o vozidle
 4. dátum a miesto podpisu
 5. podpis splnomocniteľa – Vás ako vlastníka – musí byť úradne overený
  overenie vybavíte u notára, alebo na matrike, alebo v obci na obecnom úrade (orientačná cena overenia podpisu je 4,5 €)

 

Plnomocenstvo na prihlásenie auta – vzor

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

P L N O M O C EN S T VO

Splnomocniteľ: _______________________________________________
Dátum narodenia: _______________________________________________
Číslo OP: _______________________________________________
Trvalý pobyt: _______________________________________________
(ďalej len „Splnomocniteľ“)
Splnomocnenec: _______________________________________________
Dátum narodenia: _______________________________________________
Číslo OP: _______________________________________________
Trvalý pobyt: _______________________________________________
(ďalej len „Splnomocnenec“)

Splnomocniteľ týmto udeľuje splnomocnencovi plnomocenstvo na zastupovanie splnomocniteľa pri všetkých a akýchkoľvek právnych úkonoch spojených s motorovým vozidlom značky: _________________________, výrobné číslo vozidla (VIN): _________________________, EČ: _________________________, druh: _________________________, typ:_________________________, číslo motora: _________________________, číslo karosérie: _________________________, ŠPZ: _________________________, farba: ………………………… (ďalej len „motorové vozidlo“), najmä (avšak nielen) na vykonanie právnych úkonov spojených s:

 • uznaním typového schválenia ES / uznaním schválenia/ schválením jednotlivo dovezeného motorového vozidla:;
 • dočasným vyradením motorového vozidla, predĺžením dočasného vyradenia alebo opätovným 
uvedením motorového vozidla do premávky na pozemných komunikáciách;
 • prihlásením motorového vozidla do príslušnej evidencie;
 • vykonaním STK, EK, kontroly originality a iných potrebných kontrol motorového vozidla;
 • dojednaním poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla, a iné.

Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa na vykonanie vyššie uvedených úkonov pred príslušnými orgánmi a právnickými osobami, príslušným okresným úradom, dopravným inšpektorátom, stanicami kontroly STK, EK, kontroly originality a akýmikoľvek inými orgánmi a právnickými osobami.

Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo tretej osobe na vykonanie vyššie uvedených úkonov.

Toto plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú.

V ___________________, dňa ______________ V ___________________, dňa ___________________________________________
Splnomocniteľ_____________________________
Splnomocnenec

***

Plnomocenstvo na prihlásenie auta – vzor vo formáte word nájdete zadarmo tu:

Plnomocenstvo na prihlásenie auta - VZOR

Stiahnuť

O procese prihlásenia dovezeného vozidla a potrebných dokladoch sa dozviete v nasledujúcom článku na Xpravo.eu:

Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia

Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.