Výzva vratenia motorového vozidla

Dobrý deň,

potreboval by som poradiť ako napísať predžalobnú výzvu na vrátenie motorového vozidla.

súkromník súkromníkovi.

Odpovede na otázku

Dobrý deň,

vo všeobecnosti by výzva mala obsahovať nasledovné informácie:

  1. kto výzvu píše (údaje odosielateľa),
  2. komu je výzva adresovaná (údaje osoby, ktorej výzva adresovaná),
  3. čo žiadate (napríklad vrátenie vozidla) a na základe čoho (napríklad na základe uplynutia dohodnutej doby nájmu vozidla),
  4. do akej doby má osoba motorové vozidlo vrátiť a prípadne aj to, kde (na akom mieste má dôjsť k odovzdaniu),
  5. dátum a podpis osoby, ktorá výzvu píše.

Výzvu odporúčame odoslať doporučene s doručenkou. Po prevzatí zásielky adresátom Vám pošta doručí potvrdenú doručenku, ktorá slúži ako doklad, že adresát si zásielku prevzal. Pri písaní výzvy sa môžete inšpirovať našou výzvou, ktorú je však potrebné upraviť na konkrétny prípad a jeho okolnosti: https://xpravo.eu/predzalobna-vyzva-vzor-zadarmo-xpravo/

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.