predkladanie listin

Európske právo Nariadenie 2016/1191
Veronika, 3.3.2019

Nariadenie 2016/1191 – voľný pohyb verejných listín v rámci EÚ bez Apostille alebo superlegalizácie

Verejné listiny vydané v členskom štáte, ktoré sa majú predložiť v inom členskom štáte, musia mať doložku Apostille alebo byť…

Hodnotenie článku: 12345 (95.00%)
Loading...