Žiadosť o základný bankový produkt – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Chcete požiadať o legislatívny účet zadarmo? Na Xpravo.eu nájdete vzor žiadosti a okrem toho aj informácie, aké podmienky musíte spĺňať a aké služby v základný bankový produkt zahŕňa. ziadost-o-zakladny-bankovy-produkt

Kto má nárok na bezplatný účet?

Klient musí byť spotrebiteľom, ktorý dovŕšil 18. rokov, nesmie mať mesačný čistý príjem vyšší ako 400 EUR a nesmie mať iný platobný účet (okrem sporenia, termínovaného vkladu alebo vkladnej knižky. O všetkých podmienkach, ktoré musíte spĺňať sa dozviete v článku na Xpravo.eu:

Základný bankový produkt – ako ho získať?

Ako o bezplatný účet požiadať?

Klient musí podať v banke žiadosť a súčasne čestné prehlásenie o svojom príjme a o tom, že nemá iný platobný účet. Banky nemajú na tento typ žiadosti tlačivá, keďže k poskytovaniu tohto produktu zadarmo ich núti legislatíva.
Nižšie nájdete vzor žiadosti, aj vo formáte word na stiahnutie.

Žiadosť o základný bankový produkt – VZOR

 

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami. Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

[OBCHODNÉ MENO BANKY]

[Sídlo banky]

V [Dátum], dňa [Dátum]

 

VEC: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZÁKLADNÉHO BANKOVÉHO PRODUKTU


[Meno a priezvisko žiadateľa], trvalý pobyt: [trvalý pobyt žiadateľa], rodné číslo: [rodné číslo] („žiadateľ“) v zmysle § 27c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, týmto

 

žiada o poskytnutie základného bankového produktu.

Prílohou tejto žiadosti je Čestné prehlásenie žiadateľa, ktoré tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

 

Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

 

____________________________________
[BUDE DOPLNENE]*
žiadateľ
*Ak sa žiadosť podáva poštou, podpis žiadateľa musí byť úradne overený u notára/ na matrike/ na obecnom úrade

Príloha k Žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

[Meno a priezvisko žiadateľa], trvalý pobyt: [trvalý pobyt žiadateľa], rodné číslo: [rodné číslo] („žiadateľ“) týmto čestne prehlasuje, že:

  1. nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v zriadený platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
  1. nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 400 eur.

 

Žiadateľ si je vedomý následkov, ktoré by ho mohli postihnúť v prípade zistenia nesprávnych alebo nepravdivých údajov, uvedených v tomto vyhlásení.

 

____________________________________
[BUDE DOPLNENE]*
žiadateľ

*Ak sa žiadosť podáva poštou, podpis žiadateľa musí byť úradne overený u notára/ na matrike/ na obecnom úrade

***

Žiadosť o základný bankový produkt – VZOR vo formáte word nájdete tu:

Žiadosť o základný bankový produkt - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.