Otázky a odpovede

Xpravo, 24.3.2018
1 odpoveď

Pracovné povolenie a Povolenie na pobyt Ruskej Občianky po Svadbe

Xpravo, 27.2.2018
1 odpoveď

Vopred vymáhané súdne trovy

Xpravo, 6.2.2018
0 odpovedí

Kúpa bytu zahraničným dôchodcom na Slovensku

Xpravo, 1.2.2018
1 odpoveď

Občianske združenie – daň

Xpravo, 30.1.2018
1 odpoveď

Odstúpenie od zmluvy

Xpravo, 30.1.2018
1 odpoveď

Generálna plná moc

Xpravo, 19.1.2018
1 odpoveď

interné predpisy

Xpravo, 18.1.2018
1 odpoveď

Prepis bytu z dcéry na matku | Darovacia vs. Kúpna zmluva

Xpravo, 4.1.2018
1 odpoveď

Prenájom bytu

Xpravo, 2.1.2018
1 odpoveď

Exekucie a iné dlhy