* Darovanie nehnutelnosti a zrusenie vec. bremena dozitia – sucasne??

*Dobry den, rada by som sa informovala ci je nevyhnutne v pripade, kedy sa nehnutelnost X ma darovat ale zistilo sa, ze je na nej vecne bremeno v podobe dozitia a povinny s opravnenym z neho idu podpisat dohodu o jeho zruseni, pockat s darovacou zmluvou az do spracovania zrusenia vecneho bremena na katastralnom urade (kedy bude LV „ciste“)? Pytam sa z titulu, ze darovacie zmluvy obsahuju bod hovoriaci o „ziadnych tarchach a bremenach“ na darovanej nehnutelnosti a ak by bola podpisana iba dohoda o zruseni vecneho bremena u notara a podany navrh na kataster, ci je to dostacujuce pre potreby darovacej zmluvy, alebo je nutne pockat na vymazanie z LV. Radi by sme to vyriesili naraz a naraz sli aj s navrhmi na kataster (s navrhom na zrusenie vecneho bremena na zaklade zmluvy o jeho zruseni a s navrhom na zapis noveho vlastnika z titulu darovacej zmluvy). Je takato moznost vobec, ze by sa napr v jeden den podpisala dohoda o zruseni a druhy den darovacia zmluva a sucasne sa to riesilo na katastri? Dakujem moc krat.

Odpovede na otázku

Príjemný dobrý deň, Ivanhoe,

zrušenie vecného bremena a darovanie nehnuteľnosti sú 2 rozdielne právne úkony, ktoré však je možné urobiť a podpísať aj v jeden deň. V takom prípade v darovacej zmluve nebude uvedené, že nehnuteľnosť sa daruje bez tiarch, ale v darovacej zmluve by malo byť uvedené, že na nehnuteľnosti viazne ťarcha evidovaná na liste vlastníctva(prípadne doplňte aj jej znenie). V praxi môže takéto ustanovenie v zmluve znieť nasledovne:

Na nehnuteľnostiach, ktoré sú darom a predmetom darovania, neviaznu žiadne ťarchy, s výnimkou nasledovných: [doplní sa znenie ťarchy/vecného bremena z listu vlastníctva].“

Darovanie nehnuteľnosti na základe Darovacej zmluvy a zrušenie vecného bremena na základe Dohody o zrušení vecného bremena sa zapisujú do katastra nehnuteľnosti vkladom. Ak ide o samostatné dokumenty (osobitne darovacia zmluva a osobitne dohoda o zrušení vecného bremena), vyhotoví sa ku každému dokumentu návrh na vklad.

Príslušný okresný úrad, katastrálny odbor po doručení návrhov na vklad zapíše zmenu vlastníka a zrušenie vecného bremena v takom poradí, v akom boli na kataster doručené, v súlade s § 41 ods. 2 katastrálneho zákona: Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti na zápis do katastra.

 

Alternatívou v tomto prípade je uzatvorenie darovacej zmluvy a dohody o zrušení vecného bremena v 1 dokumente/ v jednej zmluve. V takom prípade:

  • zmluvnými stranami tejto zmluvy sú darca (vlastník/vlastníci nehnuteľnosti), obdarovaný, a súčasne aj oprávnený z vecného bremena,
  • zmluva obsahuje nielen ustanovenia o darovaní nehnuteľnosti, ale aj ustanovenia, v ktorom sa oprávnený z vecného bremena a vlastník dohodnú na zrušení vecného bremena;
  • v tomto prípade bude uvedené v zmluve to, že obdarovaný nadobúda nehnuteľnosť ako dar s ťarchou, avšak v zmysle obsahu zmluvy bude podpisom zmluvy táto ťarcha zrušená,
  • Návrh na vklad bude len jeden – v návrhu na začatie katastrálneho konania bude nielen návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného ale aj návrh na vklad zrušenia vecného bremena – v súlade s § 30 ods. 5 katastrálneho zákona totiž platí: Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

 

Vzory dokumentov a informácie k darovacej zmluve a dohode o zrušení vecného bremena nájdete aj na xpravo.eu:

 

Za účelom právnej pomoci v individuálnom prípade Vám odporúčame osloviť advokáta alebo Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc

Veríme, že Vám naša odpoveď pomohla a stránke xPravo.eu ostanete verní. Budeme radi, ak nás Vašim lajkom alebo zdieľaním našej stránky http://www.xPravo.eu podporíte aj na sociálnych sieťach.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku dňa,

Tím xPravo.eu

Dôležité

Vážený návštevník, portál Xpravo.eu nie je financovaný zo žiadnych verejných zdrojov, nemá žiadneho sponzora a príjmy z reklamy nepostačujú ani na technickú prevádzku systému, na ktorom stránka beží. Preto Vás úctivo žiadame o trpezlivosť pri čakaní na odpovede. Túto činnosť robíme vo svojom voľnom čase ako nezištnú a dobrovoľnú pomoc ľudom. Nezávisle podporiť nás môžete po kliknutí na tento text.