vecné bremeno

Občianske právo Vydržanie
Veronika, 30.6.2021

Vydržanie vlastníckeho práva – nové pravidlá od 1.5.2021

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti či hnuteľnej veci. Ďalšími spôsobmi nadobudnutia vlastníckeho práva je napr. kúpa či…

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...
Ostatné Druh a družka
Veronika, 12.2.2019

Druh a družka – právne aspekty spolužitia

Nie každý pár sa rozhodne uzatvoriť manželstvo. Spolužitie „bez papiera“ má však právne dôsledky v prípade rozličných životných udalostí. Spoločný majetok,…

Hodnotenie článku: 12345 (92.11%)
Loading...