Základný bankový produkt – ako ho získať?

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Chcete legislatívny účet zadarmo? V článku na Xpravo.eu nižšie zistíte, či máte naň nárok a ako ho môžete získať.

Základný bankový produkt

Čo je to základný bankový produkt?

Základný bankový produkt je produkt každej banky, ktorý obsahuje bankové služby súvisiace s účtom, definované zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách. Výška poplatku za základný bankový produkt je 0,- EUR mesačne.

Ide o tieto služby, ktoré tento produkt vždy, v zmysle zákona, obsahuje:

 1. zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu vedeného v mene EURO;
 2. neobmedzené vykonávanie platobných operácií vykonávaných na území SR: vkladom alebo výberom prostriedkov v hotovosti v mene euro, bezhotovostné prevody v mene euro -trvalé príkazy, inkasá, či úhrady prostredníctvom platobnej karty prostredníctvom bankomatov banky;
 3. vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty.

Služby, ktoré musí každá banka poskytnúť klientovi dopĺňa Vyhláška Ministerstva financií SR č. 41/2016 Z. z..

Komu je banka povinná poskytnúť účet zadarmo?

Každá banka a pobočka zahraničnej banky na Slovensku sú povinné poskytnúť Základný bankový produkt klientovi, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 1. klient je spotrebiteľom – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;
 2. klient dovŕšil vek 18. rokov;
 3. klient si podá v banke písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu – POZOR – keďže ide o bezplatný produkt, ktorý núti banky ponúkať a poskytovať ho zadarmo, tlačivo v banke nehľadajte a žiadosti si napíšte sami. Vzor žiadosti nájdete aj nižšie na Xpravo.eu. Ak si žiadosť budete písať sami, určite v nej uveďte meno, priezvisko, rodné číslo a adresu Vášho trvalého pobytu.
 4. klient nemá ku dňu podania žiadosti platobný účet okrem vkladového účtu alebo vkladnej knižky alebo okrem vkladov vo forme sporiaceho programu – POZOR – počas poskytovania Základného bankového produktu si klient žiaden iný platobný účet nemôže zriadiť okrem uvedených vkladov a sporení;
 5. klient nemá ku dňu podania žiadosti čistý mesačný príjem vyšší ako 400 eur.

Klient potvrdzuje body 4 a 5 čestným vyhlásením. Ak banka zistí jeho nepravdivosť – zruší poskytovanie Základného bankového produktu.

Banka zruší Základný bankový produkt a vtedy, ak v kalendárnom roku bolo naď pripísajných viac ako 5600 EUR.

Ak banka zamietne žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje klienta o dôvodoch tohto zamietnutia.


Ak klient spĺňa tieto podmienky a má už vedený účet v banke , môže banku rovno požiadať o zmenu účtu na základný bankový produkt a banka je povinná túto zmenu vykonať bezodkladne a bezplatne.

K tomuto účtu banka nesmie zriadiť povolené prečerpanie (t. j. klient nemôže ísť do “povoleného debetu”).

Podmienky jednotlivých bánk v SR

Zákon o bankách ukladá bankám povinnosť, aby bezplatne sprístupnili na svojom webe a na pobočkách tieto informácie o Základnom bankovom produkte:

 • podmienky jeho poskytnutia;
 • služby ktoré môžete využívať;
 • poplatky;
 • informácie o mimosúdnom riešení sporov.

Dokumenty najväčších slovenských bánk nájdete na týchto linkoch:

Slovenská sporiteľňa, a. s. – https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slsp-sk/documents/Zverejnenia/zverejnenie-zakladny-bankovy-produkt-a-platobny-ucet-so-zakladnymi-funkciami.pdf

VUB, a. s. – https://www.vub.sk/sk/osobne-financie/ucty-platby/ucty/zakladny-bankovy-produkt/

Tatra banka, a. s. – http://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/zakladny-ucet.html#vyhody

Vzor žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu:

Vzor nájdete na Xpravo.eu v tomto článku tu:

Žiadosť o základný bankový produkt – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.