Ako vybrať advokáta?

Hodnotenie článku: 12345 (97.69%)
Loading...

Pripravené v spolupráci s Jooble.

Našim cieľom je pomôcť Vám s výberom právnika či advokáta. Každý z nás sa občas stretáva s právnymi otázkami a rôznymi právnymi dokumentmi. Nie vždy to musí byť hneď súdny spor, ktorého sa zúčastňujete. Často by sme potrebovali radu aj vtedy, keď robíme dôležité životné rozhodnutie alebo jednoducho nevieme ako postupovať. Alebo sa ocitneme v neočakávanej situácii, s ktorou si nevieme poradiť. V práci, počas štúdia, v partnerských vzťahoch, v rodine, či v rámci podnikania – všade narážame na právne normy, ktoré nie sú vždy úplne zrozumiteľné. Predovšetkým nepoznať svoje práva a povinnosti často znamená veľký problém a nemalé finančné straty.

Hovorí sa, že čím je drahší advokát, tým lepšie. A kto si môže zaplatiť dobrého advokáta, ten to má vyhrané. Ale v skutočnosti to nemusí byť pravda.

Spory totiž nerozhodujú advokáti, ale sudcovia! Dobrý advokát je tu predovšetkým pre to, aby Vám poradil, či má vôbec zmysel podať žalobu a začať súdny spor. Advokát je Váš hovorca a stratég v súdnom konaní. Musí za Vás strážiť lehoty a všetky formality. Dobrý advokát by mal byť pripravený vo vhodnú chvíľu ponúknuť kompromisné riešenie.

advokátaNa dobrého advokáta sa môžete vždy vo všetkom spoľahnúť. Dobrý advokát musí byť sebauvedomelý a intelektuálne zvedavý, a je pripravený pomôcť svojmu klientovi najmä tým, že si čestne a svedomito plní povinnosti advokáta.

Keďže prax advokáta zahŕňa i mnoho stretnutí s klientmi, s ich protistranami, so súdmi a inými orgánmi, patrilo by ešte k tomu pridať aj empatické uvažovanie, ktoré je dobrou zbraňou v oblasti mediácie, prejednávania a hľadania pravdy. Hovoríte si, kde takého advokáta nájsť?

Ako si teda vybrať správneho advokáta?

Pri výbere právnika musíte vziať do úvahy niekoľko kritérií. Veľa klientov si vyberá právnika predovšetkým podľa ceny a dostupnosti, čo sú samozrejme dôležité faktory. Ale aby ste boli s právnymi službami naozaj spokojní, je vhodné vziať do úvahy aj ďalšie kritériá, najmä oblasť praxe a zameranie advokáta.

Ujasnite si, do akej oblasti práva spadá Váš problém. Môže ísť o právo občianske, obchodné, pracovné, rodinné, trestné, správne, autorské atď.. Advokáti sa zvyčajne rozhodujú veľmi skoro po začiatku svojej praxe, či budú sa venovať skôr občianskemu právu a obchodnému alebo trestnému. Pri častých zmenách legislatívy je veľmi ťažké udržiavať si dokonalý prehľad o všetkých oblastiach. Mnoho advokátov má tzv. generálnu prax, čo znamená, že si nezvolili žiadnu špecializáciu – robia úplne všetko, čo sa práva týka. Ak je váš problém špecifický alebo jeho riešenie závisí na najnovšej judikatúry v danej oblasti, odporúčame Vám osloviť advokáta, ktorý sa zameriava na oblasť práva, ktorej sa týka Váš problém.

Ak potrebujete advokáta a individuálne právne poradenstvo – nečakajte, a požiadajte advokáta o pomoc. Ak sa obrátite na advokáta až v závere riešenia svojho problému, môžu byť prostriedky právnej pomoci limitované z dôvodu uplynutia zákonných lehôt, či zničenia dôkazov. Pri výbere advokáta odporúčame vyhľadávanie advokátov na stránke Slovenskej advokátskej komory, kde si nájdete advokátov zapísaných v Slovenskej advokátskej komore podľa lokality, odborného zamerania i jazyka. Ak si advokáta nemôžete dovoliť z finančných dôvodov, odporúčame Vám obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Hodnotenie článku: 12345 (97.69%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.