Aktivácia elektronickej schránky

Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Aktivovanie elektronickej schránky. Ako si zriadiť elektronickú schránku? Odkedy máte povinnosť ju mať? Viac sa dozviete nižšie v článku na Xpravo.eu.

Legislatíva

Právnym základom zriadenia elektronických schránok pre všetky fyzické osoby, právnické osoby, podnikateľov, a orgány verejnej moci je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení (ďalej len “zákon o e-Governmente“).

Každému sa elektronická schránka zriaďuje bezplatne.

Každému je možné zriadiť len 1 elektronickú schránku. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach (napr. je aj štatutárnym orgánom v spoločnosti), zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto postavení (t. j. elektronická schránka pre neho ako fyzickú osobu – občana, a druhá elektronická schránka pre neho ako štatutára právnickej osoby).

Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a len ako jej majiteľ je oprávnený disponovať s ňou v súlade so zákonom.

Správcom modulu elektronických schránok je Úrad vlády Slovenskej republiky. Prístup k elektronickej schránke zabezpečuje úrad vlády na tomto linku:

http://www.slovensko.sk

Aktivovaná elektronická schránka na portáli www.slovensko.sk umožňuje elektronickú komunikáciu s úradmi, umožnuje zasielať rôzne podania, žiadosti, a prijímať elektronické správy a rozhodnutia od orgánov verejnej moci.

Nepopierateľnou výhodou aktivácie elektronickej schránky, aj pre subjekt, ktorý nemá povinnosť ju mať aktivovanú, je najmä polovičná sadzba súdnych a správnych poplatkov za elektronické podanie a možnosť podať podanie a “vybaviť veci” voči úradom takmer kdekoľvek s prístupom na internet, a kedykoľvek nezávisle od úradných hodín.

Zriadenie vs. Aktivovanie elektronickej schránky

Zákon o e-Goverment rozlišuje medzi zriadením elektronickej schránky a jej ativáciou. Zriadenie elektronickej schránky znamená len jej vytvorenie zo strany úradu vlády pre subjekt. Na to, aby sa mohla používať na prijímanie písomnosti a zasielanie elektronických podaní, musí byť aktivovaná. Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka len vybraných subjektov.


Úrad vlády ako správca modulu elektronických schránok zriaďuje elektronickú schránku, v zmysle ustanovení zákona o e-Governmente.

Nižšie nájdete prehľadnú tabuľku termínov zriadenia a aktivácie elektronických (dátových) schránok:
Aktivácia elektronickej schránky

V zmysle zákona o e-Governmente sa teda elektronická schránka aktivuje na elektronické doručovanie automaticky v zákonom stanovenom termíne len pre orgány verejnej moci, právnické osoby a zapísané organizačné zložky. Pre iné osoby (napr. pre občanov), sa elektronická schránka aktivuje až na základe žiadosti majiteľa elektronickej schránky.

Oficiálne metodické usmernenia k aktivácii elektronickej schránky nájdete na www.slovensko.sk alebo tu:

usmernenie_aktivacia_schranok

Aktivovanie elektronickej schránky – postup

Na úspešnú aktiváciu elektronickej schránky potrebujete vykonať tieto kroky:

  1. elektronický občiansky preukaz (eID karta) – prvým krokom je vybavenie si elektronického občianskeho preukazu na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Tam si zvolíte aj prístupové kódy (najmä bezpečnostný osobný kód (tzv. BOK)). Na polícii Vám vydajú aj čítačku čipových kariet – na elektronický občiansky preukaz na prístup na portál.
  2. aplikácia eID klient – následne si budete musieť nainštalovať potrebné aplikácie, najmä aplikáciu eID klient. Na ústrednom portáli verejnej správy nájdete na stiahnutie všetky aplikácie, ktoré potrebujete:

    https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

  3. prihlásenie na portál na www.slovensko.sk – v pravom hornom rohu portálu kliknete na “Prihlásenie sa na portál”prihlasenia-na-portal
  4. pripojenie čítačky, vloženie občianskeho preukazu a zadanie bezpečnostného osobného kódu – po vykonaní týchto krokov sa dostanete do svojej elektronickej schránky.
  5. žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky – ak elektronickú schránku ešte nemáte aktivovanú, zakliknete v nej možnosť Žiadosť o aktiváciu priamo v elektronickej schránke. Najneskôr do 3 dní máte schránku aktivovanú.

Elektronická schránka vyzerá v časti prijatej a odoslanej pošty ako e-mailová schránka. Čo všetko viete s jej použitím vybaviť, sa dozviete na Xpravo.eu.

 

Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.