Literatúra

Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok

Ján Lazar
01/2010
Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor platnej občianskoprávnej...

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 8 - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva

01/2005
Publikácia „Kodifikácia, europeizácia harmonizácia súkromného práva“ obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. a 17. septembra 2004 v rámci VIII. Lubyho právnických...

Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi

Matúš Nemec
01/2005
Autor publikácie je asistentom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyučuje rímske a cirkevné právo. Nie je preto prekvapujúce, že vo svojej práci z právneho...