Nové občianske preukazy

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Nové občianske preukazy sa vydávajú od 1. decembra 2019. Podmienky ich vydávania upravuje zákon č. 359/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o OP” alebo aj „Zákon č. 359/2019 Z. z.”), ktorý dňa 14.11.2019 podpísala prezidentka SR. Nové občianske preukazy a ich ochranné prvky si môžete prezrieť aj vo Verejnom registri pravých dokladov totožnosti a cestovných dokladov online Rady Európskej únie:

Občiansky preukaz Slovenská repulika vydávaný od 1.12.2019

nové občianske preukazy
Nové občianske preukazy. Zdroj: Pixabay.com

Zákon č. 395/2019 Z. z. nahrádza doteraz platný zákon č. 224/2006 Z. z.

Nový Zákon o OP ruší a nahrádza zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 20 Zákona o OP.

Dôvodom prijatia nového Zákona o OP bolo predovšetkým prijatie zmien, ktoré uvedú do praxe elektronizáciu zdravotníctva. Preukaz zdravotného poistenia postupne nahrádza občiansky preukaz s elektronickým čipom, pričom od 1.1.2022 občiansky preukaz s elektronickým čipom úplne nahradí preukaz zdravotného poistenia občana SR s trvalým pobytom v SR.

V zmysle Dôvodovej správy k Zákonu č. 395/2019 Z. z.: „V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné do 31. decembra 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom, resp. aby mal možnosť takýto doklad získať, nakoľko po tomto dátume je pre občanov Slovenskej republiky definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.”

Dôvodovú správu k Zákonu o OP si môžete stiahnuť aj tu, po kliknutí na link nižšie:

Dôvodová správa k zákonu o občianskych preukazoch

Občianske preukazy a občianske preukazy bez podoby tváre

Nový Zákon o OP upravuje okrem iného aj podmienky a postup pri vydávaní 2 typov občianskych preukazov:

  1. občiansky preukaz
  2. občiansky preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je novým typom občianskeho preukazu, ktorý sa vydáva:

  • maloletým občanom SR do 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri narodení, alebo pri udelení štátneho občianstva alebo po prihlásení na trvalý pobyt na území SR, v zmysle § 13 ods. 2 Zákona o OP,
  • občanovi staršiemu ako 65 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o OP. Tejto skupine občanov vydá OP bez podoby tvára ministerstvo automaticky z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2021.

Dôvodom na vydávanie občianskych preukazov maloletým je elektronizácia poskytovania služieb občanom SR:


V súlade s § 13 ods. 1 Zákona o OP: Občiansky preukaz bez podoby tváre je doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri prihlasovaní do elektronických služieb. Autentifikácia znamená overenie totožnosti osoby. Občiansky preukaz maloletých občanov teda umožní overiť pri prihlasovaní do elektronických služieb, že ide o maloletého občana SR.

Občiansky preukaz bez podoby tváre neobsahuje fotografiu jeho držiteľa (ako vyplýva zo samotného názvu) a ani jeho podpis, údaj o trvalom pobyte a miesta vydania – vzhľadom na skupinu maloletých, ktorým sa vydáva.

Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva z úradnej moci (automaticky, na základe zákona) bez osobnej prítomnosti držiteľa. Zasiela sa na adresu trvalého pobytu tohto občana, v súlade s § 14 Zákona o OP.

Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov, v súlade s § 13 ods. 3 Zákona o OP.

Maloletým občanom do 15 rokov veku a občanom staším ako 65 rokov, ktorý nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom, vydá ministerstvo z úradnej moci (automaticky, zo zákona) na základe údajov z registra fyzických osôb občiansky preukaz bez podoby tváre najneskôr do 31. decembra 2021. Uvedené upravuje § 19 ods. 2 a 3 Zákona č. 395/2019 Z. z..

Maloletým do 15 rokov môže byť vydaný aj OP s fotografiou, a to na žiadosť – nahradí tým pas pri cestovaní v rámci Európskej únie, a do krajín, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú

Zákonný zástuca maloletého môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu s fotografiou pre maloletého do 15 rokov. Vydanie takéhoto občianskeho preukazu s fotografiou je však už spoplatnené. V takom prípade bude mať maloleté dieťa 2 občianske preukazy – jeden vydaný z úradnej moci bez podoby tváre a druhý vydaný na žiadosť zákonného zástupcu s fotografiou. OP s fotografiou má slúžiť ako pas, na cestovanie v rámci krajín EÚ, kde sa nevyžaduje mať vydaní cestovný pas a postačuje OP.

Žiadosť o vydanie OP bez podoby tváre podáva: a) zákonný zástupca dieťaťa (občana SR) mladšieho ako 15 rokov , b) štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je umiestnené dieťa do 15 rokov na výkon rozhodnutia súdu alebo c) fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu.

Občiansky preukaz s podobou tváre pre maloletého do 15. rokov je aj finančne výhodnejšíe. Jeho vydanie stojí 4,50,- EUR, v porovnaní s poplatkom za vydanie cestovného pasu, ktorý je 8,- EUR do 6 rokov dieťaťa a lebo 13,- EUR po dovŕšení 6 rokov. Nehľadiac pritom na poplatky za urýchlené vydanie, ktoré su vyššie.

Občiansky preukaz môže byť vydaný aj pre občanov bez trvalého pobytu v SR

Ďalšou novinkou, ktorú Zákon o OP umožňuje, je možnosť vydať občiansky preukaz pre občanov SR bez trvalého pobytu. Takýto občiansky preukaz sa vydáva len na žiadosť občana SR.

Občiansky preukaz týchto občanov obsahuje v časti trvalého pobytu obsahuje miesto jeho pobytu a skratku štátu pobytu v zahraničí, v súlade s § 3 ods. 3 písm. b) Zákona o OP.

Tieto osoby ušetria, nakoľko poplatok za vydanie OP je 4,50,- EUR, avšak poplatok za vydania cestovného pasu je až 33,- EUR. Za urýchlené vydanie pasu sú tieto poplaty ešte násobne vyššie.

Viac informácií sa dozviete aj na stránke Ministerstva vnútra SR:

Hodnotenie článku: 12345 (100.00%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.