Odstúpenie od pracovnej zmluvy – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (82.22%)
Loading...

 

Kedy je možné využiť odstúpenie od pracovnej zmluvy?

Ak máte pocit, že ste uzatvorili pracovnú zmluvu v omyle o nejakej dôležitej skutočnosti, o ktorej Váš zamestnávateľ vedel ale Vy nie, do práce ste ešte nenastúpili a už kvôli tejto skutočnosti ani nechcete, využite odstúpenie od pracovnej zmluvy. Všetky prípady, kedy môžete ako zamestnanec alebo zamestnávateľ odstúpiť od pracovnej zmluvy, nájdete v článku na xpravo (link nižšie).

Odstupenie od pracovnej zmluvy - vzor

Vzor – odstúpenie od pracovnej zmluvy

Vzor odstúpenia od pracovnej zmluvy nájdete tu a je potrebné ho upraviť podľa toho, či odstúpenie zasiela zamestnávateľ alebo zamestnanec.

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete pod vzorom nižšie."

***

[Obchodné meno zamestnávateľa alebo Meno a priezvisko zamestnanca]

[Sídlo zamestnávateľa alebo Trvalý pobyt zamestnanca]

[Dátum]

Vec: Odstúpenie od pracovnej zmluvy
[Obchodné meno zamestnávateľa alebo Meno a priezvisko zamestnanca] týmto v súlade s § 19 zákona číslo 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov


odstupuje od pracovnej zmluvy,

uzatvorenej dňa [BUDE DOPLNENE], na základe ktorej [som mal/ste mali] vykonávať prácu na pracovnej pozícii [BUDE DOPLNENE].
Doručením tohto odstúpenia sa uvedená pracovná zmluva zrušuje od počiatku a žiadnej zo strán pracovnej zmluvy nevznikajú žiadne práva ani povinnosti v nej dohodnuté.
V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE]
____________________________________
[BUDE DOPLNENE][zamestnanec/zamestnávateľ]

***

Vzor odstúpenia vo formáte word si môžete stiahnuť zadarmo tu:

Odstúpenie od pracovnej zmluvy - VZOR

Stiahnuť

O tom, kedy je možné odstúpiť od pracovnej zmluvy sa dočítate na xpravo:
http://xpravo.eu/storno-pracovnej-zmluvy/

Hodnotenie článku: 12345 (82.22%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.