Reklamácia vyúčtovania – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (84.44%)
Loading...

Máte vysoké nedoplatky vo vyúčtovaní? Skontrolujte ho a reklamujte ho! Nižšie nájdete vzor – Reklamácia vyúčtovania, ktorý môžete použiť. K dispozícii je zadarmo aj formát word na stiahnutie.

Reklamácia vyúčtovania - VZOR

Reklamácia nedoplatkov – čo a dokedy je možné reklamovať

Reklamácia sa štandardne podáva do 30 dní od doručenia vyúčtovania. Lehota na uplatnenie reklamácie je uvedená v zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve. Svoj nárok a reklamáciu si však môžete uplatňovať v zmysle zákona najneskôr do 3 rokov odo dňa doručenia vyúčtovania. Správca alebo spoločenstvo sú povinní doručiť Vám vyúčtovanie do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Čo všetko by ste mali skontrolovať vo vyúčtovaní, čo môžete reklamovať a čo robiť, ak nie ste spokojní s vybavením reklamácie, sa dozviete v článku na Xpravo.eu tu:

Reklamácia vyúčtovania

Reklamácia vyúčtovania a nedoplatkov – VZOR

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.  Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

[obchodné meno správcu/ názov spoločenstva vlastníkov]

K rúkam: [štatutárny orgán správcu/rada spoločenstva]

[adresa správcu/spoločenstva]

Slovenská republika


 

V [mesto], dňa [dátum]

 

Vec: Reklamácia vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním

Dňa [dátum] som obdržal vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním, rozúčtovanie obdobie: [deň-mesiac-rok – deň-mesiac-rok], Byt č.: [číslo bytu], číslo pasportu: [číslo], variabilný symbol: [variabilný symbol] (,,ročné vyúčtovanie”).

Keďže toto vyúčtovanie ohľadne dodávok tepla a teplej úžitkovej vody vychádza z nesprávne vypočítaného celkového zostatku za rok [rok] a za rok [rok], t.j. nesprávne uvedeného celkového zostatku za rok [rok] a rok [rok]v ročnom vyúčtovaní nákladov a tým nesprávne vypočítaný a uvedený celkový nedoplatok k [dátum], týmto

reklamujem nesprávnosť ročného vyúčtovania nákladov a žiadam o vyhotovenie opravného vyúčtovania.

Súčasne si Vás týmto dovoľujem požiadať, vzhľadom na vyššie uvedené, o prepočet nákladov za kúrenie a iných nákladov s tým spojených.
V prípade akýchkoľvek otázok som Vám k dispozícii.

S úctou,

______________________

[meno a priezvisko vlastníka]

Príloha:

  1. Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním (kópia).

***

Reklamáciu vyúčtovania a nedoplatkov – VZOR vo formáte word nájdete tu:

Reklamácia vyúčtovania - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (84.44%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.