Výpoveď z pracovného pomeru – vzor

Hodnotenie článku: 12345 (88.64%)
Loading...

 

Ak ste sa rozhodli skončiť u svojho zamestnávateľa, ktorý sa nechce dohodnúť na skončení pracovného pomeru dohodu, podajte si výpoveď z pracovného pomeru. Síce budete musieť zotrvať v práci ešte počas výpovednej doby, ale Váš pracovný pomer sa uplynutím výpovednej doby skončí. Dĺžka výpovedne doby je rozdielna podľa toho, ako dlho pracujete u zamestnávateľa. O dĺžke výpovednej doby a dôležitostosti jej písomného vyhotovenia a doručenia zamestnávateľovi sa dočítate na xpravo (link nižšie).

výpoveď z pracovného pomeru

Nezabudnite, že výpovedná doba sa počíta až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po riadnom doručení výpovede zamestnávateľovi. Výpoveď si vždy pripravte v dvoch vyhotoveniach ak ju chcete dať osobne. Ak budete výpoveď dávať osobne, jedno vyhotovenie výpovede si nechajte podpísať aj s uvedením dátumu od nadriadeného alebo inej osoby oprávnenej na preberanie zásielok.

Ak budete výpoveď zasielať poštou, pošlite ju doporučene s doručenkou – doručenka sa Vám vráti s uvedením dátumu, kedy výpoveď prevzal Váš zamestnávateľ. Ak by sa Vám aj vrátila zásielka s výpoveďou ako nedoručiteľná, dátumom doručenia bude deň, kedy sa Vám zásielka vrátila. Ak by však Váš zamestnávateľ zásielku prebrať, dňom doručenia by bol deň, kedy zásielku zamestnávateľ odmietol prebrať – dátum bude uvedený na zásielke.

VÝPOVEĎ Z PRACOVNÉHO POMERU – Vzor výpovede

Výpoveď z pracovného pomeru je načasteším spôsobom skončenia pracovného pomeru. Vzor výpovede nájdete na tejto stránke.

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

Zamestnávateľ

[Obchodné meno zamestnávateľa]


[Sídlo zamestnávateľa]

[Dátum]

Vec: Výpoveď

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [BUDE DOPLNENE] pracujem u zamestnávateľa na pracovne pozícii [BUDE DOPLNENE]. V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce týmto dávam

výpoveď

z pracovného pomeru založeného uvedenou pracovnou zmluvou. Môj pracovný pomer sa skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu [BUDE DOPLNENE].

V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE]
____________________________________
[BUDE DOPLNENE] zamestnanec

Za zamestnávateľa prevzal:____________________________________
Dátum: ____________________________________

***

Výpoveď vo formáte word nájdete zadarmo tu:

Výpoveď - VZOR

Stiahnuť

O náležitostiach výpovede a jej správnom napísaní sa dočítane v článku na xpravo:

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY ZAMESTNANCA

Hodnotenie článku: 12345 (88.64%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.