Žiadosť o sprístupnenie informácií

Hodnotenie článku: 12345 (97.50%)
Loading...

Nižšie nájde vzor žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Slobodný prístup k informáciám je upravený v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zákon o slobode informácií stanovuje, kto sa pokladá za povinnú osobu (povinnú sprístupňovať informácie), v akom rozsahu, a stanovuje aj náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácie. O tom, kto sú povinné osoby, a aké všetky informácie Vám na základe žiadosti musia sprístupniť, sme Vás už na xpravo informovali v článku tu:

Slobodný prístup k informáciám na základe ŽIADOSTI


Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácie – VZOR

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

Povinná osoba

[Názov povinnej osoby]

[Sídlo povinnej osoby]

[Dátum]

VEC: ŽIADOSŤ O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

[Meno a priezvisko žiadateľa], trvalý pobyt: [trvalý pobyt žiadateľa], v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto

 


žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií:

[uveďte informácie, dokumenty, rozhodnutia ktoré požadujete sprístupniť]
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Informácie požadujem sprístupniť elektronicky na e-mail: [e-mail žiadateľa].
Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

V [BUDE DOPLNENE], dňa [BUDE DOPLNENE]

____________________________________

[BUDE DOPLNENE]

žiadateľ

***

Žiadosť vo formáte word nájdete zadarmo tu:

Žiadosť o sprístupnenie informácií - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (97.50%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.