Najnovšie články

Online magazín Protischránkový zákon
Veronika, 2.8.2019

Protischránkový zákon sa mení a dopĺňa zákonom č. 241/2019 Z. z.

12345
5,00 a 2x hodnotené
Loading...
Ochrana spotrebiteľa Nevybavenie reklamácie do 30 dní
Veronika, 1.8.2019

Nevybavenie reklamácie do 30 dní neznamená bez ďalšieho právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

12345
5,00 a 3x hodnotené
Loading...
Občianske právo
Veronika, 29.7.2019

Zrušenie podielového spoluvlastníctva

12345
5,00 a 4x hodnotené
Loading...
Občianske právo
Veronika, 29.7.2019

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad – VZORY 2019

12345
5,00 a 5x hodnotené
Loading...
Obchodné právo Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod
Veronika, 22.7.2019

Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra musí byť splnená do 31.12.2019

12345
5,00 a 4x hodnotené
Loading...
Pracovné právo
Veronika, 19.7.2019

Nezotrvanie počas výpovednej doby u zamestnávateľa – nárok zamestnávateľa na peňažnú náhradu

12345
5,00 a 4x hodnotené
Loading...
Občianske právo Právo vlastníkov bytov na informácie o účte bytového domu
Veronika, 17.7.2019

Právo vlastníkov bytov na informácie o účte bytového domu v banke

12345
5,00 a 7x hodnotené
Loading...
Online magazín
Veronika, 16.7.2019

Zákon proti byrokracii – novela 2019

12345
4,83 a 6x hodnotené
Loading...
Občianske právo
Veronika, 15.7.2019

Zmluva o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad – VZORY

12345
5,00 a 8x hodnotené
Loading...
Online magazín Zastavenie exekúcií
Veronika, 12.7.2019

Zastavenie exekúcií prinesie zákon účinný od 1.1.2020

12345
5,00 a 5x hodnotené
Loading...