Najnovšie články

Online magazín Protischránkový zákon
Veronika, 2.8.2019

Protischránkový zákon sa mení a dopĺňa zákonom č. 241/2019 Z. z.

Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...
Ochrana spotrebiteľa Nevybavenie reklamácie do 30 dní
Veronika, 1.8.2019

Nevybavenie reklamácie do 30 dní neznamená bez ďalšieho právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...
Občianske právo
Veronika, 29.7.2019

Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...

Občianske právo
Veronika, 29.7.2019

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a Návrh na vklad – VZORY 2019

Hodnotenie článku: 12345 (98,18%)
Loading...

Obchodné právo Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod
Veronika, 22.7.2019

Povinnosť doplniť údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra musí byť splnená do 31.12.2019

Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...
Pracovné právo
Veronika, 19.7.2019

Nezotrvanie počas výpovednej doby u zamestnávateľa – nárok zamestnávateľa na peňažnú náhradu

Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...
Občianske právo Právo vlastníkov bytov na informácie o účte bytového domu
Veronika, 17.7.2019

Právo vlastníkov bytov na informácie o účte bytového domu v banke

Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...

Online magazín
Veronika, 16.7.2019

Zákon proti byrokracii – novela 2019

Hodnotenie článku: 12345 (97,78%)
Loading...

Občianske právo
Veronika, 15.7.2019

Zmluva o zrušení vecného bremena a Návrh na vklad – VZORY

Hodnotenie článku: 12345 (96,67%)
Loading...
Online magazín Zastavenie exekúcií
Veronika, 12.7.2019

Zastavenie exekúcií prinesie zákon účinný od 1.1.2020

Hodnotenie článku: 12345 (100,00%)
Loading...