Oznámenie zmeny stanov – VZOR

Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Zmenili sa Vám ustanovenia ktoré máte v stanovách občianskeho združenia? Splňte si svoju povinnosť a oznámte zmenu stanov ministerstvu do 15 dní odo dňa prijatia zmeny. Nižšie nájdete vzor oznámenia zmeny stanov občianskeho združenia aj vo formáte word a informácie potrebné k registrácii a fungovaniu združenia, či vzor stanov.

Registrácia a fungovanie občianskeho združenia

Všetky informácie týkajúce sa registrácie občianskeho združenia, jeho fungovania, či možnosti získať podiel z daní sa dozviete na Xpravo.eu v tomto článku:
https://xpravo.eu/zalozit-obcianske-zdruzenie-postup/
Vzor stanov občianskeho združenia nájdete tu:
https://xpravo.eu/stanovy-zdruzenia-vzor/

Oznámenie zmeny stanov združenia – VZOR

"Skopírovať treba obsah medzi hviezdičkami.
Formát word na stiahnutie nájdete nižšie - pod vzorom."

***

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia verejnej správy

odbor všeobecnej vnútornej správy

oddelenie registrácií

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

 

V [Dátum], dňa [Dátum]


 

VEC: OZNÁMENIE O ZMENE STANOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

[Meno a priezvisko štatutárneho orgánu], ako štatutárny orgán občianskeho združenia:
názov: _____________________________,
so sídlom:________________________________________,
IČO: _______________________________,
registrovaného Ministerstvom vnútra SR dňa ___________,
pod č. VVS/1-900/90-______,

týmto v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení,

oznamuje zmenu stanov občianskeho združenia, prijatú rozhodnutím _____________ ako orgánu oprávneného v zmysle stanov prijímať zmeny stanov občianskeho združenia, zo dňa _____________.


Prílohou tohto oznámenia je text zmeny Stanov občianskeho združenia v dvoch vyhotoveniach a potvrdenie o uhradení správneho poplatku.

_____________________
[BUDE DOPLNENE]
štatutárny orgán občianskeho združenia

***

Oznámenie zmeny stanov združenia – VZOR vo formáte word tu:

Oznámenie zmeny stanov občianskeho združenia - VZOR

Stiahnuť
Hodnotenie článku: 12345 (99.09%)
Loading...

Pridávať odpovede môžu iba prihlásení používatelia.